Träskända Seniorer

Styrelsen 2019

Ordförande och reseledare

Lars Wikström, Sibeliusgatan 23.A.10    04400 Träskända
gsm 040-8246446, lars.wkstrm(åt)gmail.com

Vice ordförande

Ossian Svensson,

Sekreterare och informatör

Christer Kämpe, 
gsm 040-5342408, christer.kampe(åt)kotiposti.net

Kassör

Stig Strandberg, 
 

Medlemmar

Odd Larsen, 

Eva-Stina Öfverlund,

 

Suppleant

 

Styrelsen 2020

ordförande Ossian Svensson

medlemmar Christer Kämpe, Stig Strandberg, Marja-Lisa Sundström.