Träskända Seniorer

Styrelsen 2020

Ordförande 

Ossian Svensson

050-4676562, ossian.svensson (åt) saunalahti.fi

viceordförande

Marja-Lisa Sundström

Sekreterare och informatör

Christer Kämpe, 
gsm 040-5342408, christer.kampe(åt)kotiposti.net

Kassör

Stig Strandberg,