Träskända Seniorer

ordinarie höstmöte

28 Oktober 2020 kl. 14.00–15.00
Plats
hörnkabinettet
Myllytie 11
04400 Järvenpää